ARCHIWUM

Akcja „Wyzwolenia" to swoisty „teatr w teatrze", commedia del arte - na temat wystawienia pewnej sztuki, a mianowicie „Komedii o Polsce współ­czesnej".

Spektakl z 1961 r., wyreżyserowany przez Marka Okopińskiego.

Spektakl z 1962 r. w reżyserii Marii Straszewskiej.

Słowacki zdawał sobie sprawę, że właściwe zrozumienie jego twórczości wymaga dużego przygotowania litercko-filozoficznego. Jednym z nielicznych wyjątków jest właśnie „Balladyna”.

Korupcja, głupota, sprzedajność urzędników. Na szczęście tylko w urzędach carskiej Rosji. :-)

Spektakl, który zainaugurował działalność Lubuskiego Teatru.

Klasyka polskiego dramatu w reżyserii Jerzego Hoffmanna

Spektakl w reżyserii Eugeniusza Aniszczenki, którego premiera odbyła się w 1964 r.

Stefan Themerson, bardziej filmowiec aniżeli człowiek teatru, jednak jego prozę wielokrotnie próbowano przenieść na scenę. Zrobił to również Lubuski Teatr w sezonie 1974/1975

Spektakl, którego premiera miała miejsce w czerwcu 1955 r. Reżyserii podjął się Zbigniew Koczanowicz.

Magnetyzm serca wg Fredry wyreżyserowany przez Stefanię Domańską.

Komedia Lope de Vegi w reżyserii Jerzego Hoffmanna.

Mimo, że „Szczygli zaułek" nie jest właściwie komedią w całym słowa tego znaczeniu, utwór nie pozbawiony jest jednak pewnych, tak charakterystycznych dla Shawa, rysów wyraźnie komediowych.

.. ,,Szelmostwa Skapena" powstały z okolicznościowej potrzeby repertuarowej Molierowskiego teatru w Palais-Royal.”

„Od dawna zauważyłem, że im zacieklej bronimy swego szczęścia osobistego, tym coraz większe klęski ponosimy i ostatecznie szczęście to tracimy.” Autor

Pierwsze spotkanie zielonogórskiej publiczności z twórczością Tennessee Williamsa.

„Jeżeli poznasz nastrój drugiego człowieka nie będziesz samotny - mówi autorka -­ wówczas pozorna codzienność i beznadziejność uzyska kolory życia".

Komedia w 3 aktach autorstwa Wilhelma Lichtenberga wyreżyserowana przez Zbigniewa Przeradzkiego.

Wesołe sceny z życia jednej pary, która chciała się pobrać oraz drugiej pary, która nie chciała się pobrać.

Spektakl autorstwa Zofii Bystrzyckiej - inscenizacja Lubuskiego Teatru była jedną z dwóch w Polsce, których doczekała się ta sztuka.

Sztuka Malleta oparta jest na autentycznym wydarzeniu, ataku włoskich „torped kierowanych przez ludzi” na bazę brytyjskiej floty wojennej w Aleksandrii w grudniu 1941 roku.

Sztuka Józefa Korzeniowskiego wystawiona w Lubuskim Teatrze w roku 1959 r.

„Wdowy” Akosa Kertesza to niezwykle interesują­ca próba kreślenia szkiców do portretu· mężczy­zny - utrwalonych we wspomnieniach kochają­cych go kobiet.

Prawdopodobnie jedyna w Polsce inscenizacja tej sztuki.

Słuszna była inwencja reżyserska przedstawienia „Panny Maliczewskiej" w Teatrze Ziemi Lubuskiej pokaza­nia narastającego w Stefce buntu przeciwko swojemu losowi.

Czteroaktówka Leonida Leonowa, wyreżyserowana przez Marka Okopińskiego

Sztuka napisana jest z żarliwą pasją właściwą Faustowi i porusza szereg problemów obok których nie przechodzi się obojętnie.

Sztuka, której dalszy ciąg napisało życie...

Ciekawostką jest, że tytuł ten, oczywiście zrealizowany przez innych twórców, był pierwszym, niestety niezachowanym, spektaklem teatralnym Telewizji Polskiej.

„...Zresztą wszystko, co Witkacy pisał i czy­nił, określają najlepiej najwyższe stopnie przy­miotników.”

Sztuka wystawiona w Lubuskim Teatrze w 1962 r. napisana po francusku przez Libańczyka urodzonego w Egipcie w greckiej rodzinie .

Spektakl z 1960 roku w reżyserii Marii Straszewskiej.

Bo czas - przeważnie tak bezlitosny dla utworów scenicznych - był dla „Lata" łaskawy. Nie zmniejszył war­tości artystycznych tej sztuki i nie zgasił jej czaru.

Prawdopodobnie jedyna w Polsce inscenizacja sztuki, której autorem jest Jerzy Lukierski.

Spektakl w reżyserii Miodraga Gajića, w którym na scenie pojawiło się wiele nagich ciał.

Prawdopodobnie jedyna inscenizacja tej sztuki

Spektakl w reżyserii Jolanty Skubniewskiej z 1957 r.

Ten smutny dom umarłych rozsypuje się w proch pod uderzeniami młodego pokolenia domagającego się swojego miejsca w życiu.

Ranga artystyczna „Cio­tuni" w sztuce komedio­pisarskiej Ale­ksandra Fredry dla hi­storyka literatury jest prawą trochę kłopotli­wą, nawet dwuznaczną.

Pierwszy raz wystawiona w 1784 r. „nieśmiertelna” tragedia Schillera.

Ludzie się śmieją i marszczą czoła - w teatrze dziś „Pluskwa” komedia wesoła.

W komedii „Wesele Figara", osnutej na tle procesu autora z hrabią de la Blanche i przekupnym sędzią paryskiego try­bunału, Beaumarchais stał się prekursorem nurtujących w ów­czesnym społeczeństwie myśli.

Spektakl, który w całej Polsce cieszył się sporą popularnością na przełomie lat 70. i 80.

„Siłą sztuki jest owa szydercza skromność, z jaką bohater odnosi się do siebie, a Róże­wicz do bohatera.,,”

Trzecia inscenizacja dzieła Aleksandra Fredry w Lubuskim Teatrze. Ciekawostką jest fakt, że program przedstawienia graficznie opracował Edward Lutczyn.

Pierwsza z dwóch inscenizacji Beckettowskiego klasyka w Lubuskim Teatrze.

Sztuka Brešana stanowi w istocie niezmodyfikowane przeniesienie ak­cji „Hamleta" do wspólczesności.

W latach pięćdziesiątych tytuł bardzo chętnie grany w całej Polsce.

„Hadrian z Gzymsów” powstał w pierwszym okresie twórczości Klicpery około 1817 r., a później został jeszcze przez autora rozbudowany i opracowany na nowo.

Spektakl w reżyserii Stefanii Domańskiej na podstawie tekstu Józefa Korzeniowskiego.

„Przemawiam... jako żarliwy wielbiciel teatru akcji społecznej.” – Fedrico Garcia Lorca

„...utwór owiany legendą także i z tego powodu, że w przeszłych latach w żaden sposób nie można go było wystawiać (cenzura!)...”

Spektakl w reżyserii ówczesnego dyrektora Lubuskiego Teatru, Ryszarda Żuromskiego.

Spektakl, którego premiera odbyła się w październiku 1970r., a reżyserowany był przez Marię Straszewską.

„Tajemnica starej wierzby" jest trzecią bajką napisaną wspólnie przez Igora Sikiryckiego i Ro­mana Sykałę.

Wszystkie za wyjątkiem jednej - występujące w niej postacie są pozytywne i ku naszemu zdziwieniu rozpoz­najemy w nich ludzi żywych o bardzo prawdziwych ry­sach,

Sen nocy letniej na deskach Lubuskiego Teatru zagościł po raz pierwszy w 1981 roku. Reżyserii podjęła się Krystyna Meissner.

„Silne punkty przedstawienia to Odys (Zbigniew Koczanowicz), Likomedes (Stanisław Cynarski) i Safona (Jadwiga Wrońska). To, co w sztuce jest smaczne i pi­kantne, zawiera się głównie w ich rolach.”...

Spektakl Augustina Scribe'a w reżyserii Zbigniewa Koczanowskiego.

„SŁONECZNIKI" to pełna wdzięku historia trzech pań, mieszkających pod jednym dachem i reprezentujących trzy pokolenia, których ustabili­zowany tryb życia mąci nagłe pojawienie się nieoczekiwanego gościa.

Każda z postaci w sztuce Drozdowskiego ma swój wstydliwie ukrywany kompleks, każda ży­wi podskórne niechęci i urazy.

W „Babie Dziwo" myślą przewodnią jest walka z faszyzmem i ustrojem totalnym.

Utwór Murray'a Schisgala w reżyserii Edmunda Pietryka, którego premiera odbyła się w Lubuskim Teatrze w marcu 1968 r.

Piękna studentka i dwóch zakochanych w niej młodych ludzi, z których jednego darzy wzajemnością, lecz poślubia drugiego.

... „Czarna róża" Stryjkowskiego w adaptacji i reżyserii R. Kło­sowskiego jest nieźle rozłożoną na głosy rozprawą ze stanem umysłów w latach poprzedzających wojnę...

Utwór klasyka, George'a Bernarda Shawa, przeniesiony na deski Lubuskiego Teatru przez Zbigniewa Koczanowicza.

Spektakl z 1974 roku na podstawie tekstu Mirona Białoszewskiego.

Spektakl z 1973 roku w reżyserii Stanisława Bielińskiego

Komedia Aleksandra Fredry w reżyserii Bogusława Kierca, której premiera odbyła się 25 października 1975 r.

W płockiej pralni chemicznej wywieszono ostatnio informację: Z uwagi na niedopieranie płaszczów, pokrowców i reklamacje klientów wstrzymuje się ich przyjmowanie...

Małżeństwo, przyjaciółka, tajemnicza służąca, zaobserwowane przez okno morderstwo, znikające trupy...

Komedia w trzech aktach autora „Wilków w nocy” i „W małym domku”

Przedstawienie powstałe na kanwie dwóch ulubionych przez Plauta własnych komedii „Epidikus” „Pseudolus”.

Reżyseria Michał Bałucki, premiera: 13.03.1971 r

Zetknięcie się dwóch światów o zupełnie odmiennej cywilizacji i wynikające z tego tysiączne, zabawne nieporozumienia, są tematem ,,HERBACIARNI POD SIERPNIOWYM KSIĘŻYCEM".

O wartości tej sztuki najlepiej świadczy fakt, że występowali w niej najwybitniejsi aktorzy polscy, dając niejednokrotnie niezapomniane kreacje. Między innymi grał latami w „Grubych rybach" legendarny Ludwik Solski, a wielki komik Mieczysław Frenkiel w roli Wistowskie­go stworzył prawdziwe arcydzieło kunsztu aktorskiego.

Spektakl autorstwa Agnieszki Osieckiej w reżyserii Marii Staszewskiej.

A może w tej siatce „prawnych” wyznaczników mieści się również i „meteor”, sztuka-proces przeciw pozorom kulturowym i obyczajowym? (Hubert Orłowski, Zeszyty Teatralne 97).

Spektakl w reżyserii Danuty Jagły, którego premiera odbyła się w październiku 1972 roku.

„Przecież ta komedia, to jest cud, jakiego nie miała i nie ma Europa...” Tak o „Fantazym” pisał w swojej recenzji Tadeusz Boy-Żeleński w 1930 r [...]

Do prowincjonalnego miasteczka Güllen przybywa miliarderka Klara Zachanassian, która wyjechała z niego przed laty, po młodzieńczym romansie z tutejszym chłopcem Illem. Teraz kobieta obiecuje burmistrzowi miliard dolarów w zamian[...]

Gra Ścieżki Konstytucji jest oparta na zasadzie popularnej wśród najmłodszych szaradzistów wykreślanki – rodzaju zabawy słownej, polegającej na odnajdywaniu i wykreślaniu ukrytych w diagramach słów. Wyrazy można odczytywać[...]

Mówią do nas ze sceny. Opowiadają historie, dzięki którym możemy poczuć się inaczej, lepiej. Podróżujemy z nimi do krainy Pana Kleksa, do międzywojennej Rosji i na Broadway. Pokazują nam, jak budzą się demony naszego codziennego życia[...]

Był koniec maja. Zielone Miasto rodziło się do życia. Nikt nie podejrzewał, że 
w stosunkowo krótkim czasie mieszkańcy zostaną postawieni przed wyjątkową, historyczną próbą. Ulice Wolności konfrontują ze sobą dwie strony zielonogórskich wydarzeń[...]

„Ja i Beatrix” w dramatyczny sposób porusza temat granicy moralności i wolności jednostki. Nawiązuje do kondycji Raskolnikowa końca 20. wieku, gdzie coraz trudniej znaleźć inne wartości poza zaspokojeniem egoistycznych[...]

Jest 1 września 2019 roku, 80. rocznica rozpoczęcia wojny, która – dzięki geniuszowi Naszego Wodza Adolfa Hitlera – na zawsze odmieniła losy świata. Europa stała się teraz wielką, silną Germanią. Tereny Generalnej Guberni[...]

Spektakl Natalii Korczakowskiej dotyka spraw najistotniejszych – wykluczenia społecznego, upokorzenia, pogardy, momentu, w którym łamie się życie. Bohaterowie spektaklu, porzuceni na brzegu świata, egzystujący poza marginesem rzeczywistości[...]

Kazimierz właśnie stracił pracę. Karolina marzy o awansie społecznym. Czy ich miłość – w świecie pogrążonym w kryzysie – ma szansę przetrwać? Pozornie prosta opowieść ukazuje mechanizmy społeczne, w których pieniądz[...]

Zemsta jest rozkoszą bogów. Czy dzisiaj nam też sprawia rozkosz? Aleksandra Fredrę Zemsta bawiła. Czy wolno wysnuć wniosek, że śmiech jest rozkoszą dla Fredry? Zemsta jest komedią o kłótni o mur. Czym jest mur, jądro sporu?[...]

Historia trzech rapujących pingwinów, których przyjaźń w obliczu nadchodzącego potopu zostaje wystawiona na próbę. Czy w przetrwaniu pomoże im hip-hop? Wzruszająca opowieść o sile prawdziwych relacji[...]

Sen nocy letniej to jedna z pierwszych komedii napisanych przez Szekspira. W pierwotnym zamyśle najprawdopodobniej powstała jako weselny balet na uroczyste dworskie zaślubiny. Przez niektórych uznawana za komiczny[...]

Tematem naszego przedstawienia jest pamięć. Pamięć o tych, którzy mieszkali tu przed nami. Mieszkali w domach, w których teraz mieszkamy MY. ICH już nie ma. Zostały ślady: listy, fotografie, przedmioty codziennego użytku, meble, domy[...]

Mówi się o niej różnie: pierwsza emancypantka, wyrodna matka, wspaniała kochanka. Nieszczęśliwa i naiwnie zakochana. Szlachetna kobieta w zepsutym towarzystwie. Czy miała prawo popełnić samobójstwo? Dziewiętnasty wiek przeminął[...]

Tragedia oparta na historii Medei – postaci z mitologii greckiej. Tytułowa bohaterka, której mąż odchodzi zabierając ze sobą ich dzieci, staje w obliczu osobistej tragedii i wewnętrznego rozdarcia emocjonalnego. Targające nią[...]

Przygotowywane z ogromnym rozmachem przedstawienie muzyczne, z udziałem kilkunastu aktorów i tancerzy zabierze Was w świat afrykańskiej muzyki, nieprawdopodobnych masek, barwnych kostiumów i tajemnic[...]

Świat internetu stał się codziennością, a wirtualna rzeczywistość na dobre zagościła w naszym życiu. Cyberprzestrzeń to także miejsce, gdzie kreujemy wizerunek własny i innych. Miejsce, w którym możemy być tym, kim chcemy. W świecie tym doskonale[...]

Zespół Dziadostwo powstał z inspiracji nieistniejącą grupą Węgiel z Pomorza, która na członkach Dziadostwa zrobiła ogromne wrażenie. Imaginacja była tak silna i wyraźna, że zrodziła się Panna P. I choć nikt jej nigdy nie widział, uchodzi za[...]

Problem zagmatwanej historii Czeczenii ukazany poprzez losy czeczeńskich emigrantów w Polsce, z lekkim przymrużeniem oka i nie pozbawiony poczucia humoru. Na ile państwa i obywatele przyjmujący uchodźców z obszarów dotkniętych wojną[...]

Spektakl w istocie swej komedią jest i nie jest. Jest, ponieważ widzowie otrzymują barwne widowisko, żywe, nasączone dowcipem dialogi. Śmieszą przerysowane postacie utyskującej Żony (świetna rola Anny Haby, zwłaszcza w scenie[...]

Komedia muzyczna. Tekst „SPOTu!” powstał na bazie prawdziwch reklam, które każdy z nas słyszy codziennie w radiu i ogląda w telewizji. Jest to bardzo subiektywna wypowiedź reżysera i autora o tym co nas denerwuje we współczesnej Polsce[...]

Autor: Jan Brzechwa Reżyseria: Zbiorowa Obsada: Elżbieta Donimirska Kinga Kaszewska-Brawer Janusz Młyński Premiera: 19 grudnia 2010 Czas trwania: 45 min FacebookTwitter

Autor: Jan Brzechwa Reżyseria: Zbiorowa Obsada: Janusz Młyński Elżbieta Donimirska Kinga Kaszewska – Brawer/Marta Frąckowiak Premiera: 12 grudnia 2010 Czas trwania: 45 min

Historia młodego człowieka i jego pobytu w rosyjskiej marynarce wojennej. W czasie trzech lat, które spędził na statku wiele się wydarzyło, spotkało go kilka przygód, a opowieść o nich jest pretekstem do przedstawienia własnych[...]

Teatralny esej o liniach naszych równoległych bytów. Czesko-słowacko-polski spektakl, będący formą pomiędzy koncertem a teatrem, nawiązujący do wcześniejszego przedstawienia ?Teraz na zawsze? Impresje na temat tożsamości ludzi[...]