ŚCIEŻKI KONSTYTUCJI

WSPÓLNE CZYTANIE KONSTYTUCJI W DNIU 3 MAJA 2018 r.

ŚCIEŻKI KONSTYTUCJI / 3.05.2018 / godz. 12.00

Czytanie Konstytucji będzie miało charakter podróży przez wieki. Zestawimy ze sobą dwa kluczowe dla nas zapisy. Ten, pochodzący z roku 1791 roku i obowiązujący, z 1997 roku. Dwójka aktorów czytać będzie wybrane fragmenty z dwóch Konstytucji. Kluczowe będzie tu połączenie elementu gry plenerowej Ścieżki Konstytucji z kolejnymi fragmentami najważniejszej, krajowej Ustawy. Fragmenty dawnej ustawy będą dialogizować z tymi pochodzącymi z najnowszej. Do udziału zostaną zaangażowane dzieci, których zadaniem będzie losowanie haseł związanych z treścią obu ustaw (np. wolność, religia, naród).

Gra Ścieżki Konstytucji jest oparta na zasadzie popularnej wśród najmłodszych szaradzistów wykreślanki – rodzaju zabawy słownej, polegającej na odnajdywaniu i wykreślaniu ukrytych w diagramach słów. Wyrazy można odczytywać w kolumnach, wierszach i po skosach, a także wspak. Najczęściej pozostałe litery, czytane w kolejności występowania rzędami, tworzą rozwiązanie.

Wyrazy do wykreślenia, najczęściej podawano obok bloku z literami. W naszej grze hasła będą umieszczone na biało-czerwonych balonach, które będą trzymały dzieci siedzące dookoła kwadratu. W chwili wyczytania hasła przez aktora, dziecko będzie wypuszczało balonik z podanym słowem i rozpocznie zamalowywanie na określony kolor swojego hasła w bloku z literami. Kolejno, każde z dzieci po usłyszeniu słowa, które zostało umieszczone na jego baloniku powtórzy tą samą czynność. W ten sposób z chaosu białych liter wyłonią się czytelne kolorowe słowa-hasła odnoszące się do konstytucji. W tym momencie aktorzy będą odczytywali konstytucyjne treści ilustrujące dane hasło.

Hasła:
WOLNOŚCI, PREZYDENT, KRÓL, RELIGIA, OBYWATEL, NARÓD, PRAWA, OBRONA, RÓWNOŚĆ, PAŃSTWO, KULTURA

Gra przewiduje też aktywizację widza – jeden z baloników zostanie wręczony przechodniowi, aby ten zamalował hasło, które otrzyma. Dodatkowo widzowie na zakończenie będą mieli za zadanie zamalować jednym kolorem litery które pozostaną w bloku, a utworzą hasło KONSTYTUCJA.

Wydarzenie odbędzie się na placu przed Teatrem. Udział wezmą warsztatowicze, dzieci i mieszkańcy.

  • Wydarzenie odbywa się w ramach SAMORZĄDOWYCH OBCHODÓW ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
  • Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marszałek Elżbieta Anna Polak
  • Wydarzenie sfinansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego

Facebook

© Lubuski Teatr w Zielonej Górze